1-Goker A, Sarsmaz K, Pekindil G, Kandiloglu AR, Kuscu NK. Rectus Abdominis Muscle Endometriosis. Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan 2014, Vol. 24 (12): 944-946

2-Sarsmaz K, Goker A, Kuscu NK. Leiomyoma as a cause of urinary retention. Urogynaecologia 2013; 27:e4

3-Artunc B, SARSMAZ K. Preeklampsiye Bağlı Gelişen Fokal Segmental Glomeruloskleroz. J Kartal TR 2015;26(1):94-6 doi: 10.5505/jkartaltr.2015.16769

4-Güvenal T, Adıyeke M, Sarsmaz K, Yıldırım Y, Kandiloğlu AR, Koltan SO, Koyuncu FM. Malignite Şüphesi İle Opere Edilen Adneksiyal kitlelerin Retrospektif Değerlendirilmesi. 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildirisi